Διαμαντόπουλος Μελέτες Αυτοματισμοί Θέρμανση Κλιματισμός Ασφάλεια

Σώματα PDF Εκτύπωση E-mail
Κλασικά χαλύβδινα θερμ. Σώματα Σώματα αλουμινίου Σώματα τυπου RUNTAL Χάλκινα θερμαντικά σώματα Διακοσμητικά θερμαντικά σώματα Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων Στα συστήματα θέρμανσης με ζεστό νερό, η 9ερμότητα που παράγεται στο λεβητοστάσιο αποδίδεται στους προς θέρμανση χώρους από τα Θερμαντικά σώματα. Στις μέρες μας, υπάρχει μεγάλη ποικιλία στους τύπους, το υλικό κατασκευής και τις διαστάσεις των Θερμαντικών σωμάτων για δεδομένη Θερμική ισχύ. Αρχή λειτουργίας Μέσα από τα Θερμαντικά σώματα περνά νερό Θερμοκρασίας 70°C - 90°C και η ενέργεια μεταδίδεται στον χώρο με έναν από τους κάτωθι τρόπους: Ακτινοβολία Συναγωγή (κίνηση αέρα) Ανάλογα με τον τύπο του σώματος κυριαρχεί ένας από τους προαναφερθέντες τρόπους μετάδοσης. Η Θερμαντική ικανότητα ενός σώματος (σε προκαθο¬ρισμένες συνθήκες) ονομάζεται Θερμική ισχύς του σώμα¬τος. Οι συνθήκες στις οποίες το σώμα θα αποδώσει το θερμικό περιεχόμενο είναι καθορισμένες και πρέπει να αναγράφονται στα έντυπα των κατασκευαστών(Συνήθως η θερ¬μοκρασία προσα¬γωγής - επιστρο-φής είναι 90 °C & 70° C αντίστοιχα και η θερμοκρα¬σία χώρου 20°C.) Τύποι θερμαντικών σωμά¬των Τα θερμαντικά σώματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες. 1. Κλασσικά χαλύβδινα με φέτες 2.Σώματα αλουμινίου. 3.Τύπου RUNTAL (Κονβεκτέρ & Άβακες) 4.Τύπου PANEL 5.Χάλκινα θερμαντικά σώματα 6.Διακοσμητικά Θερμαντικά σώματα Περιγραφή 1. Τα κλασσικά χαλύβδινα θερμαντικά σώματα με φέτες αποτελούνται από συστοιχία τμημάτων (φέτες) οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους. Το υλικό κατασκευής τους είναι χάλυβας πάχους περίπου 1mm ενώ η πίεση λειτουργίας τους συνήθως δεν ξεπερνά τα 4bar. Για την περιγραφή των σωμά¬των αυτών αρκούν 3 αριθμοί οι οποίοι δηλώνουν κατά σειρά το πλάτος, ύψος και αριθμό φετών. Για παράδειγμα 111/905/16 δηλώνει θερμαντικό σώματα με φέτες, τρίστηλο, ύψους 905mm που αποτελείται από 16 φέτες. 2. Τα σώματα αλουμινίου κατασκευάζο¬νται από κρά¬ματα αλουμινί¬ου και αποτε-λούνται από στοιχεία που ενώνονται μεταξύ τους. Χαρακτηρί¬ζονται για το μικρό τους βάρος και μεταδίδουν την θερμότητα κυρίως μέσω ακτινοβολίας. Έχουν καλή αισθητική εμφάνιση, είναι ελαφριά αλλά το υψηλό κόστος κατασκευής αποτελεί μειονέκτημα 3. Τα σώματα τύπου RUNTAL είναι μια γενικότερη κατηγορία η οποία περιλαμβάνει τα Κονβεκτέρ & Αβακες. Τα κονβεκτέρ είναι κατασκευασμένα από πεπλατυσμένους αγω¬γούς μέσα στους οποίους κυκλοφορεί το θερμό νερό, ενωμένους μετα¬ξύ τους ώστε να σχηματίζουν μια θερμαινόμενη επιφάνεια. Ανάλο-^ , γα με την σύνδεση που θα γίνει φέρουν στα πλάγια συλλέκτες Με αναμονές σύνδεσης στο δίκτυο. Η μετάδοση θερμότητας γίνεται κυρίως με ακτινοβολία ενώ υπάρχουν κατασκευαστικές παραλλαγές που συνθέτουν δυο τέτοιες επιφάνειες. Οι σωλήνες από τους οποίους αποτελούνται έχουν συνήθως πλάτος 70mm, οπότε τα διαθέσιμα ύψη είναι πολλαπλάσια του 70. Το μήκος τους ποικίλει ανάλογα με την θερμική ισχύ του σώματος. Για παράδειγμα Η 560/2,8 δηλώνει θερμαντικό σώματα τύπου Κονβεκτέρ, ύψους 560mm που έχει μήκος 280cm. Οι Άβακες κατασκευάζονται όπως τα σώματα τύπου κονβεκτέρ αλλά στη μία ή και στις δύο επιφάνειες τους έχουν συγκολλημένο έλασμα σε μορφή μαιάνδρου. Η παραλλαγή αυτή γίνεται διότι αυξάνεται η θερμική ισχύ του σώματος και έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε ωφέλιμο χώρο. Κατασκευάζονται σε μενά""1 ποικιλία διαστάσεων. 4. Τα σώματα τύπον PANEL έχουν κυριαρχήσει πλέον στην προτίμηση των κατα-ναλωτών. Αυτό οφείλεται λόγω στην καλαίσθητη παρουσία τους που διακριτικά γεμίζει το χώρο και φυσικά εξαιτίας του προσιτού κόστους. Η στερέωση τους συνήθως γίνεται στον τοίχο και μεταδίδουν την θερμότητα στο χώρο κυρίως με ακτι¬νοβολία αλλά και με συναγωγή. Τοποθέτηση στο δάπεδο είναι δυνατή με τη χρήση ειδικών βάσεων δαπέδου. Μεταδίδουν την θερμότητα στο χώρο ευχάριστα και γρήγορα. Κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα με τρόπο ώστε να δημιουργείται μια συμπαγής πλάκα μέσα στην οποία σχηματίζονται υδροφόροι σωλήνες για την κυκλοφορία του ζεστού νερού. Στην επιφάνεια τους συγκολλούνται ελάσματα σε μορφή μαιάνδρου ώστε να αυξάνουν την φυσική κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του σώματος και κατ' επέκταση την θερμικά αποδιδόμενη ισχύ. Οι διαστάσεις τους είναι σχετικά τυποποιημένες καθώς διαφέρουν ελάχιστα από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Το ύψος κατασκευής είναι 300mm, 400mm, 500mm αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως στα ύψη 600mm και 900mm. Η περιγραφή τους γίνεται με την χρησιμοποίηση 3 αριθμών. Για παράδειγμα ο συμβολισμός 33 900/700 συμβολίζει θερ¬μαντικό σώμα PANEL με 3 πλάκες και 3 μαιάνδρους, ύψους 900mm και μήκους 700mm. Ιδιαίτερα καλαίσθητη και λειτουργική περίπτωση αποτελούν τα σώματα VENTIL τα οποία δέχονται σύνδεση από το κάτω τμήμα του σώματος. Ενσωμα¬τωμένα διαθέτουν διαμορφωμένο αγωγό ο οποίος, από τη μία είσοδο οδηγεί το νερό στο πάνω μέρος του σώματος.

 
You are here  : Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΑΝΕΛ Σώματα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Sample image Για να μη γίνουν τα λεφτά σας... Καπνός, φροντίστε για τη σωστή συντήρηση ρύθμιση του συστήματος καυστήρα - λέβητα Read more...

Market Overview

Sample image Cursus congue sed et sollicitudin Vivamus id nibh nunc hendrerit enim. Id Integer Read more... [Σώματα]